0

VZPOMÍNKA NA SLUŠNÉHO POLITIKA

Díky významné pomoci paní Zuzany Kalivodové žijící v Lipanech se uskutečnilo 22. dubna 2012 setkání s blízkým příbuzným Dr. Švehly panem Janem Švehlou.
Na webových stránkách Okrašlovacího spolku lipanského můžete mezi historickými fotografiemi, které spolek shromažďuje a dokumentuje nalézt také

0

Lipany – historie

První doklad o Lipanech se nachází v Deskách zemských roku 1325, kdy je tam jako soudce zapsán Havel z Lipan, předpokládaný majitel vesnice. Její název pochází od lip.

U tří lánových statků, které zpočátku patřily různým vrchnostem, byl před

0

Legendy a skutečnost 1

Osudy jedné sochy (část první)

Úvodem

Naše zemědělství zaznamenalo od počátku tohoto století význačný pokrok. Určitý podíl na tom mělo stoupající odborné vzdělání, rozvoj výrobních prostředků a zvýšená potřeba potravin.

Rozhodující vliv však měla narůstající odborná vyspělost, která vytvořila podmínky