0

Zápis z jednání valné hromady 2018

Zápis z jednání valné hromady Okrašlovacího spolku Lipanského konané dne 31. 5. 2018 v Praze – Lipanech od 19.oo hod., společenský sál lipanské hospůdky

Přítomni: dle prezenční listiny, která je založena u výtisku č. 1 tohoto zápisu

ČLENSTVO    12                   HOSTÉ     …

0

Valná hromada 2012

Plán setkání členů a hostů spolku před jednáním II. valné hromady dne 11. 3. 2012 v restauraci U Klasiků v Lipanech

18,00 – 18,45 – jednání členů spolku a hostů předcházející II.valné hromadě

  • registrace členů a hostů
  • návrhy do činnosti