Valná hromada OS Lipanského 2024

Předseda spolku Petr Sobíšek svolává na čtvrtek 22. 2. 2024 od 18 hodin do Lipanské hospůdky všechny členy spolku a přátele Lipan na valnou hromadu.

Program valné hromady:

 1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele

Zápis z jednání VII. valné hromady Okrašlovacího spolku Lipanského konané dne 8. 9. 2022 v Praze – Lipanech od 18.oo hod., společenský sál lipanské hospůdky

K bodu č. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, která je založena u výtisku č. 1 tohoto zápisu.

Program:

 • Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání
 • Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise
 • Hlasování o přijetí nových členů
 • Výběr členských

Zápis z jednání VI. valné hromady Okrašlovacího spolku Lipanského konané dne 1. 9. 2021 v Praze – Lipanech od 18.oo hod., společenský sál lipanské hospůdky.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je založena u výtisku č. 1 tohoto zápisu

Program:

 1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání.
 2. Přijetí případných nových členů
 3. Hlasování o členských příspěvcích
 4. Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise
 5. Zpráva o činnosti

Valná hromada spolku 1. 9. 2021

Předseda spolku Martin Říha svolává na středu 1. 9. 2021 od 18 hodin do Lipanské hospůdky všechny členy spolku na valnou hromadu.

Program valné hromady:

 1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání.
 2. Přijetí případných nových členů
 3. Hlasování o

Valná hromada spolku 14. 10. 2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se valná hromada v tomto termínu nekoná.

Ve středu 14.10. od 19 hodin v Lipanské hospůdce.

Program valné hromady:

1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání.

2. Volba zapisovatele, ověřovatele a …

0

Zápis z jednání valné hromady 2018

Zápis z jednání valné hromady Okrašlovacího spolku Lipanského konané dne 31. 5. 2018 v Praze – Lipanech od 19.oo hod., společenský sál lipanské hospůdky

Přítomni: dle prezenční listiny, která je založena u výtisku č. 1 tohoto zápisu

ČLENSTVO    12                   HOSTÉ     …