Program veřejné členské schůze číslo 123

Datum a místo schůze: 24. listopadu od 18:30 – Lipanská hospůdka

 1. Lipanská náves, decennium, vegetace, doprava, chodník z parkoviště na ,,polňačku,,
 2. Vyhodnocení Svatomartinského posvícení
 3. Plánování rozsvícení vánočního stromečku 27. 11. 2022
 4. Plánování Mikuláše 5. 12. 2022
 5. Akce na rok 2023

Program veřejné členské schůze číslo 122

Datum a místo schůze: 13. října od 18:30 – Lipanská hospůdka

 1. Terminál Lipany, knihobudka a vegetace na Lipanské návsi
 2. Plánování Svatomartinského posvícení 12. 11. 2022
 3. Decennium – rovnoběžka
 4. Plánování rozsvícení vánočního stromečku 27. 11. 2022
 5. Podněty občanů Lipany

Chcete-li se

Zápis z jednání VII. valné hromady Okrašlovacího spolku Lipanského konané dne 8. 9. 2022 v Praze – Lipanech od 18.oo hod., společenský sál lipanské hospůdky

K bodu č. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, která je založena u výtisku č. 1 tohoto zápisu.

Program:

 • Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání
 • Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise
 • Hlasování o přijetí nových členů
 • Výběr členských

Program veřejné členské schůze číslo 121

Datum a místo schůze: 17. srpna od 19:00 – Lipanská hospůdka

 1. Plánování Gulášového klání
 2. Decennium – rovnoběžka
 3. Podněty občanů Lipany

Chcete-li se dozvědět o dění v obci více, budeme velice rádi, když se zúčastníte veřejné schůze.

Valná hromada OS Lipanského