Program veřejné členské schůze číslo 139

Datum a místo schůze: 13. června 2024 od 19:00 – Lipanská hospůdka

  • Informace projednávané s ÚMČ
  • Plánování akce: Guláše 31.8.2024
  • Zažít město jinak (Kolovraty 21.9.)
  • Plánování akce: Brigáda
  • 700 let Lipan – představení projektu
  • Donio – Nové zvony pro Lipany

Valná hromada OS Lipanského 2024

Předseda spolku Petr Sobíšek svolává na čtvrtek 22. 2. 2024 od 18 hodin do Lipanské hospůdky všechny členy spolku a přátele Lipan na valnou hromadu.

Program valné hromady:

  1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání
  2. Volba zapisovatele, ověřovatele