Program veřejné členské schůze číslo 137

Datum a místo schůze: 14. března 2024 od 18:30 – Lipanská hospůdka

 • Plánování akce: Tradiční Velikonoce 30.3.2024
 • Prezentace Workout hřiště přihlášeného do participativního rozpočtu MÚ Praha – Kolovraty
 • 700 let Lipan
 • Podněty občanů Lipan

Chcete-li se dozvědět o dění v …

Program veřejné členské schůze číslo 136

Datum a místo schůze: 18. ledna 2024 od 18:30 – Lipanská hospůdka

 • Plánování akce: Lipanský masopust – 3.2.2024
 • Plánování akce: Brigáda a Tradiční Velikonoce 29. a 30.3.2024
 • Valná hromada OSL: 22.2.2024
 • 700 let Lipan
 • Podněty občanů Lipan

Chcete-li se dozvědět …

Valná hromada OS Lipanského 2024

Předseda spolku Petr Sobíšek svolává na čtvrtek 22. 2. 2024 od 18 hodin do Lipanské hospůdky všechny členy spolku a přátele Lipan na valnou hromadu.

Program valné hromady:

 1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele