Vzpomínka na 1. ročník gulášového klání

V roce 2007 proběhla soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Zúčastnily se tři týmy, Okrašlovací spolek lipanský ještě neexistoval, gulášové klání vymyslel a z valné části zorganizoval Mirek Procházka. Vytvořil rovněž toto vzpomínkové video. Letos se poslední prázdninovou sobotu, stejně jako …

10. gulášové klání v Lipanech

10. ročník gulášového klání pořádá Okrašlovací spolek lipanský a uskuteční se tradičně poslední prázdninovou sobotu 31. srpna 2019 od 13.oo hodin na parkovišti pod knihobudkou v Lipanech. Účastní se přihlášené týmy bez omezení počtu členů.

Pořadatel vyhlašuje dvě soutěže:

  • nejchutnější

Veřejná valná hromada spolku 2019

Datum a místo: 11. dubna 2019 od 19:00 v lipanské hospůdce

Program valné hromady:

  1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání.
  2. Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise.
  3. Zpráva o činnosti.
  4. Zpráva o hospodaření spolku.
  5. Činnosti spolku na další