Veřejná valná hromada spolku 2019

Datum a místo: 11. dubna 2019 od 19:00 v lipanské hospůdce

Program valné hromady:

  1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání.
  2. Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise.
  3. Zpráva o činnosti.
  4. Zpráva o hospodaření spolku.
  5. Činnosti spolku na další