0

Zastávka postavena, děkujeme…

Pokladník spolku vyúčtoval výstavbu čekárny s těmito údaji:

  • Fin. příspěvky dárců:               52.500 Kč
  • Výroba + stavba:                     43.639 Kč
  • Štít + nápis                                  900 Kč
  • Barva                                        1.582 Kč
  • Veřejný křest stavby                    877 Kč
  • Náklady celkem                      46.998 Kč

Zůstatek 5.502 Kč bude použit

0

Jarní úklid 2013

Společný úklid v obci

Členové Okrašlovacího spolku lipanského společně s dalšími dobrovolníky odstranili na návsi v Lipanech mohutně přerostlé náletové dřeviny a usychající část vzrostlého akátu. Spolu s tímto nutným zásahem jsme také upravili řezem zde vysazené keře. Spolek touto