0

Lipanská náves č. 1/2013

Občasník. Vydává redakční rada Okrašlovacího spolku lipanského.

E-mail: lipanskanaves@oslipansky.cz

www.oslipansky.cz

Omlouváme se paní Libuši Taclové z Lipan za opomenutí zveřejnění jejího jména v seznamu dárců na výstavbu autobusové čekárny na návsi v Lipanech. Vážíme si její pomoci při realizaci této