0

Antonín Švehla a Lipany

Dovolte mi Vám tomto menším článku připomenout osobnost prvorepublikového státníka, agrárníka, sedláka a ministerského předsedy Antonína Švehly. Činím tak u příležitosti připravovaných sobotních lipanských slavností, kdy se bude 6. června opětovně odhalovat za minulého režimu zničená pamětní deska v místě