Obec Lipany – poznatky o její historii

Obec najdete na jihovýchodním okraji současných hranic hlavního města. Sousedí s městskou částí Prahy obcí Kolovraty, středočeským městem Říčany a obcí Kuří. První zmínkou o obci Lipanech nalezneme v Deskách zemských roku 1325.  Jako soudce je zde zapsán Havel  z Lipan, předpokládaný majitel vesnice. Předpokládá se, že název Lipany pochází od lip v okolí vsi.

U tří původních lánových statků patřících různým vlastníkům, byl před rokem 1352 postaven kostel sv. Martina s farou, sloužící i pro sedláky ze sousedícího Kuří. To je na tehdejší velikost vsi velmi nevšední skutečnost. Poprvé byl vážně poškozen během třicetileté války Švédy, kteří z něj ukradli 3 zvony. Současně byla zničena fara a kostel již nadále nesloužil jako kostel farní. Byl jako filiální přičleněn k farnosti v Uhříněvsi a od roku 1787 k faře Říčany. Roku 1863 byl kostel zbourán a na jeho místě byl postaven menší novorománský kostelík s apsidou.

 

Statek č.p. 1 rodiny Řeháků. Foto z prvé poloviny 20.století

 

Již zmíněné tři statky hospodařily na území Lipan do poloviny 18. století. Od r.1364 patřily dvě usedlosti (současné čp. 1 a 3) Rytířskému řádu maltézských rytířů. Za husitských bouří přechází nynější čp. 1 do majetku zemanů Tatků z nedalekého Kuří . Statek nynějšího čp. 2 od prvé zmínky o Lipanech až do roku 1751 patřil spolu s polovinou obce Kuří pražskému purkrabství. Osmnácté století přináší dělení stávajících usedlostí a vznikají další dva statky. Obec dostává současný tvar kolem dnes již neexistujícího rybníčku na návsi. Dnešní usedlost čp. 1 je od roku 1654 až dosud v držení nejstaršího místního rodu Řeháků.

 

Nynější podoba statku čp.4

Na statku rodiny Bohuslavových v čp. 4 se narodila matka zakladatele agrární strany a ministerského předsedy Dr. Antonína Švehly. Na domě byla odhalena deska s podobiznou, která však byla v období vlády KSČ stržena a zničena. Samotný pomník Dr. Švehly byl od r.1949 za významné pomoci sedláků  Bohumila Řeháka a Milana Rathouského ukryt až do 90.let ve studni statku čp.3.

 

Odhalení matčiny pamětní desky na statku čp.4

 

Kostel sv. Martina – pohled od návsi

 

Cvičení žactva na nádvoří statku U Bohuslavů

Sestavil: M. Procházka

 

 

 

FOTKY DOPLNIT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *