Obecní znak

Obecní znaky a jejich konstituování

 

Na základě znění zákona o obcích ze 4. září 1990, č. 367/1990 sb., umožňuje § 5 obcím přijímat a užívat obecní symboly, kterými jsou myšleny obecní znak a obecní prapor (od 8. 4. 2004 – „vlajka“).

Obce mají nezastupitelné právo volby vlastních symbolů. Je otázkou jak se svým právem naloží, protože „vše souvisí se vším“. Vytvořené symboly svou praktickou existencí vstupují do vztahů z dalšími soubory odborných heraldických a vexilologických norem a uzancí, které zmíněný zákon o obecním zřízení pochopitelně neobsahuje. Formální správnost znaku a praporu je nezbytně nutné doplnit o aspekty ikonografické. Ty vypovídají o obsahu znaku a praporu. Volba figur a tinktur má být logická stejně jako jejich výklad.

ZNAK A VLAJKA OBCE LIPANY

Historický nástin a výklad k nově navrhovaným symbolům obce Lipany (MČ Praha -Kolovraty)

K tvorbě výrazného znaku Lipan bylo využito jednoznačné (tzv. mluvicí) heraldické symboliky, plně reflektující krásné jméno obce (odvozené od místních lip), které nejlépe vyjadřuje obecná figura lipového listu.

Z historických skutečnosti se pak přímo nabízí zohlednění faktu, že základem obce Lipany byly tři lánové statky a odtud možnost ztrojeni figury lipového listu.

Motiv lipového listu je v české komunální heraldice tradiční, coby národní symbol (odznak) jej spatřujeme též na vlajce prezidenta České republiky, státní pečeti, výložkách uniforem české armády a v označeních nejvyšších státních institucí (Senátu a Poslanecké sněmovny).

V současných komunálních znacích se figura lipového listu vyskytuje v různých podobách a kompozicích. Jednotlivé i mnohočetné (v různých polohách), zdvojeně i ztrojeně, v podobě ratolestí (tj. včetně větve či plodenství s listeny) a tak podobně. U trojitého provedení se jedná především o trojlist spojený v řapících, nebo jsou listy volné a „odstředivě“ orientované špičkami „ven“.

Zvolena byla proto dosud originální varianta „dostředivého“ směřování tří lipových listů. Tinktury (čili heraldické barvy a kovy) jsou pak inspirovány znakem MČ Praha – Kolovraty, vycházejícím z erbu Kolowratů, včetně heroldského polcení štítu.

Návrh vlajky (praporu) opakuje provedení znaku (štítu) jeho převedením do látkového listu o stranovém poměru šířky k délce 2:3, dle státní vlajky ČR. V případě vexilologického popisu nahrazuje (pevné) heraldické kovy (zlato a stříbro) žlutá a bílá barva tkaniny.

 

Blason (slovní popis symbolů)

Blason znaku: Modro-červeně polcený štít se třemi (2+1) zlatými, do středu přivrácenými, lipovými listy.

Popis vlajky: List tvoří dva svislé pruhy, modrý a červený, uprostřed se třemi (2+1) žlutými, do středu přivrácenými, lipovými listy. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Grafické vyobrazení symbolů

Znak obce Lipany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlajka obce Lipany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 19. 1. 2011

© 2011 ALERION s.r.o. | PhDr. Zdeněk Kubik, Mgr. Tomáš Pokorný