Valná hromada OS Lipanského 2024

Předseda spolku Petr Sobíšek svolává na čtvrtek 22. 2. 2024 od 18 hodin do Lipanské hospůdky všechny členy spolku a přátele Lipan na valnou hromadu.

Program valné hromady:

 1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise
 3. Členové spolku
 4. Výběr členských příspěvků
 5. Zpráva o činnosti spolku
 6. Zpráva o hospodaření spolku
 7. Diskuse
 8. Volba předsedy a účastníků kanceláře spolku pro následující tříleté období
 9. Návrh činností spolku na další období
 10. Hlasování o návrzích
 11. Usnesení z valné hromady
 12. Podněty občanů Lipan
 13. Závěr

Chcete-li se dozvědět o dění v obci více, navštivte tuto veřejnou schůzi