Program veřejné členské schůze číslo 139

Datum a místo schůze: 13. června 2024 od 19:00 – Lipanská hospůdka

 • Informace projednávané s ÚMČ
 • Plánování akce: Guláše 31.8.2024
 • Zažít město jinak (Kolovraty 21.9.)
 • Plánování akce: Brigáda
 • 700 let Lipan – představení projektu
 • Donio – Nové zvony pro Lipany

Zápis z jednání VII. valné hromady Okrašlovacího spolku Lipanského konané dne 8. 9. 2022 v Praze – Lipanech od 18.oo hod., společenský sál lipanské hospůdky

K bodu č. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, která je založena u výtisku č. 1 tohoto zápisu.

Program:

 • Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání
 • Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise
 • Hlasování o přijetí nových členů
 • Výběr členských

Program veřejné členské schůze číslo 121

Datum a místo schůze: 17. srpna od 19:00 – Lipanská hospůdka

 1. Plánování Gulášového klání
 2. Decennium – rovnoběžka
 3. Podněty občanů Lipany

Chcete-li se dozvědět o dění v obci více, budeme velice rádi, když se zúčastníte veřejné schůze.

Valná hromada OS Lipanského