Valná hromada Okrašlovacího spolku Lipanského 2022

Předseda spolku Petr Sobíšek svolává na čtvrtek 8. 9. 2022 od 18 hodin do Lipanské hospůdky všechny členy spolku a přátele Lipan na valnou hromadu Okrašlovacího spolku Lipanského.

Program valné hromady:

 1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise
 3. Hlasování o přijetí nových členů
 4. Výběr členských příspěvků
 5. Zpráva o činnosti spolku
 6. Zpráva o hospodaření spolku
 7. Diskuze
 8. Návrh činností spolku na další období
 9. Hlasování o návrzích
 10. Usnesení z valné hromady
 11. Vyhodnocení gulášového klání
 12. Plánované akce spolku do konce roku
 13. Podněty občanů Lipan
 14. Závěr

Chcete-li se dozvědět o dění v obci více, navštivte tuto veřejnou schůzi.