Valná hromada Okrašlovacího spolku Lipanského 2023 – pozvánka

Předseda spolku Petr Sobíšek svolává na čtvrtek 20. 4. 2023 od 18 hodin do Lipanské hospůdky všechny členy spolku a přátele Lipan na valnou hromadu.

Program valné hromady:

 1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise
 3. Členové spolku
 4. Výběr členských příspěvků
 5. Zpráva o činnosti spolku
 6. Zpráva o hospodaření spolku
 7. Diskuse
 8. Návrh činností spolku na další období
 9. Hlasování o návrzích
 10. Usnesení z valné hromady
 11. Podněty občanů Lipan
 12. Závěr

Chcete-li se dozvědět o dění v obci více, navštivte tuto veřejnou schůzi