Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 127

Datum a místo schůze: 30. března 2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – uvedeno v prezenční listině

Program schůze:

 • Dopravní situace, bezpečnost na komunikacích.
 • Stav projektu obchvatu a sjezd na Lipany.
 • Železniční koridor JK4-200 a terminál Lipany.
 • Kontejnerové stání
 • Úprava zeleně
 • Podněty občanů Lipany
 • Plánování brigády OS a Tradičních Velikonoc

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 127:

 • Dopravní situace, bezpečnost na komunikacích.
  • Debata s místostarosty: Nedodržování rychlosti v obci. Zúžená komunikace Do Kopečka a V Listnáčích (směr z návsi do Říčan). Komunikace z návsi do Kuří. Přechod mezi knihobudkou a kontejnery na tříděný odpad. Parkování u biotopu.
 • Stav projektu obchvatu a případně sjezdu na Lipany.
  • Byly zmíněny plánované kroky ve výstavbě obchvatu. Upozornění na zhoršenou dopravní situaci během výstavby. V areál nedostavěné věznice bude vystavěno zázemí pro dálniční službu.
 • VRT – jaký je stav železničního koridoru JK4-200 a terminálu? Probíhá plánovaná komunikace s SŽ?
  • Konvenční (regionální) trať je stále zamýšlená. Plánované další komunikace ÚMČ s SŽ. Apel na reakci petice.
 •  Kontejnerové stání a jeho opláštění
  • Projednávány možné varianty zkrášlení.
 • Úprava zeleně – plánované záměry
  • Projednávány plánované záměry.
 • Podněty občanů Lipan
  • Úprava povrchu podmáčené vycházkové cesty a plochy u hospody.
  • Návrh na znovuobnovení Komise pro Lipany.
  • Pochozí cesta z Lipan do Kolovrat.
  • Stav komunikací a propadání kanálů.

Termín další schůze 20.4.2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce = Valná hromada Spolku

Pokud Vás zajímá, co se kolem obce děje, budeme velice rádi, pokud se zúčastníte schůze nebo si nás vyhledáte na facebookovém profilu či webových stránkách.