Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 120

Datum a místo schůze: 13. července 2022 od 19:00 v Lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – uvedeno v prezenční listině

Program schůze:

 • Terminál Lipany
 • Decennium – rovnoběžka
 • Plánování Gulášového klání
 • Podněty občanů Lipany

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 120:

 • Terminál Lipany
  Ukončení petiční akce a sečtení hlasů dne 13.7.2022. Celkem podepsáno 248 občanů. Postoupení dokumentů vedení ÚMČ.
 • Decennium – 50. rovnoběžka
  Odhlasována finální podoba a umístění. Probíhají plánovací a projektové práce.
 • Plánování Gulášového klání
  Plánování tradiční akce, již 13. v pořadí. Celkem přihlášeno 5 týmu. Akce se bude konat 27.8.2022 oficiálně pro veřejnost od 14 hodin. Pro zpříjemnění atmosféry bude hrát ,,Šíma,, band a navazovat bude DJ Vláďa Obr.
 • Podněty občanů Lipan
  • Ulice Na Skalách – terénní úpravy a odvod dešťové vody tekoucí z polí. Přislíbeno ze strany ÚMČ
  • Dokončení zastřešení vrby u Lipanské návsi.
  • Valná hromada – 8. září 2022 od 17 hodin
  • Další akce Spolku: Svatomartinské 12.11.2022; Stromeček 27.11.2022; Mikulášská; 5.12.2022
  • Hřiště – doplnění stínící plachty
  • Těsnost biotopu – abnormální ztráta vody
  • Dopravní situace v obci: rychlost v obci, přechod od separačního stání odpadu ke knihobudce, parkování u biotopu, nebezpečný úsek: zúžená silnice Do Kopečka ve směru od Říčan

Termín další schůze: návrh na 17. 8. 2022 od 19 hodin v hospůdce U Klingera

Pokud Vás zajímá, co se kolem obce děje, budeme velice rádi, pokud se zúčastníte schůze nebo si nás vyhledáte na Facebookovém profilu, či webových stránkách.