Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 119

Datum a místo schůze: 1. června 2022 od 19:00 v Lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – uvedeno v prezenční listině

Program schůze:

 • Decennium – rovnoběžka
 • Terminál Lipany
 • Plánování Gulášového klání
 • Podněty občanů Lipany

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 119:

 • Decennium – 50. rovnoběžka
  • První zmínka o Lipanech v roce 1325. Do 700letého výročí myšlenka zanechání odkazu dalším generacím.
  • Odhlasované místo – náves, trojúhelník u domu Řeháků a kostela.
  • Odhlasovaná předběžná podoba kamene s prvkem zvýrazňujícím 50. rovnoběžku.
 • Terminál Lipany
  • Odsouhlasení podoby informace pro občany o petici a samotné petice.
  • 7.6.2022 od 18 hodin bude představení Metropolitního řádu občanům U Boudů.
  • Naplánování distribuce obyvatelům Lipan a Kolovrat.
  • 15.6.2022 bude probíhat obcházení občanů Lipan s peticí a podpisovými archy.
 • Plánování Gulášového klání
  • Plánování tradiční akce.
  • Organizace lidí a inventáře.
 • Podněty občanů Lipan
  • Projekty participativního rozpočtu budou předloženy 7.6.2022 U Boudů
  • Dokončení střechy nad vrbou na návsi
  • Stav a ošetření smrku na návsi.

Termín další schůze: návrh na 13. 7. 2022 od 19 hodin v hospůdce U Klingera

Pokud Vás zajímá, co se kolem obce děje, budeme velice rádi, pokud se zúčastníte schůze nebo si nás vyhledáte na Facebookovém profilu, či webových stránkách.