13. gulášové klání v Lipanech

13.ročník gulášového klání pořádá Okrašlovací spolek lipanský a uskuteční se tradičně poslední prázdninovou sobotu 27. srpna 2022 od 13.oo hodin na parkovišti pod knihobudkou v Lipanech. Účastní se přihlášené týmy bez omezení počtu členů.
Pořadatel vyhlašuje dvě soutěže:
• nejchutnější guláš
• nejstylovější tým
V obou soutěžích hlasují hosté, kteří k ochutnávkové misce obdrží hlasovací lístek (1 host – 1 miska). V letošním ročníku se vaří kotlíkový guláš bez omezení ingrediencí. Pořadatel zajišťuje pro přihlášené soutěžní týmy dřevo, kotlík a trojnožku (omezené množství!!!), měrku, značkovací fixu, naběračku, stůl a lavici.

PROPOZICE 13. GULÁŠOVÉHO KLÁNÍ V LIPANECH
13. gulášové klání pořádá Okrašlovací spolek lipanský a uskuteční se dne 27. srpna 2022 od 13.oo hodin na parkovišti pod knihobudkou v Lipanech. Účastní se přihlášené týmy bez omezení počtu členů.
Pořadatel vyhlašuje dvě soutěže:
• nejchutnější guláš
• nejstylovější tým
v obou soutěžích hlasují hosté, kteří k ochutnávkové misce obdrží hlasovací lístek (1 host – 1 miska). V letošním ročníku se vaří kotlíkový guláš bez omezení ingrediencí, týmy si je kompletně zajišťují vlastními silami. Pořadatel zajišťuje pro přihlášené soutěžní týmy dřevo, kotlík a trojnožku (omezené množství!), měrku, značkovací fixu, naběračku, stůl, lavici.
Pravidla soutěže:
Zahájení vaření je ve 14.oo hod. Guláš musí být hotov nejpozději v 17 hod.
Od 13 hodin proběhne losování čísel pro jednotlivá soutěžící mužstva. Soutěžní týmy vaří ze svých přísad. Oheň si zajišťuje a udržuje každý tým samostatně. V kotlíku musí být uvařeno minimálně 8 litrů guláše. Měrku na toto množství k jednotlivým kotlíkům dodá pořadatel. Guláš ochutnávají a oceňují pouze hosté, kteří si zakoupí u pořadatele ochutnávkovou misku a hlasovací lístek (1 host – 1 miska). Ten poté odevzdají pořadateli, a pokud bude správně vyplněn, tj. oceněni všichni soutěžící od jedné do počtu týmů, dle pořadí 1,2,3, … (1 = nejlepší), jak pro hodnocení guláše, tak i pro hodnocení stylu, obdrží i lístek do tomboly pro losování divácké ceny. K vydání ochutnávkové porce guláše musí každý tým používat předem stanovenou naběračku a do každé jídelní misky může vydat pouze jednu porci svého soutěžního guláše. Ochutnávkovou misku označí poté svou značkou (značka barevnou fixou). Každý tým se převzetím těchto propozic zavazuje vydat guláš do každé!!! ochutnávkové misky. Počet ochutnávkových misek je pořadatelem přesně stanoven. Vítěz bude určen po sečtení hlasovacích lístků po 18.oo hodině. Hlavní cena je poukázka na konzumaci 60 plzeňských piv v lipanské hospůdce U Klingra a uzené maso na zákroj. Další hodnotnou cenu získá nejsympatičtější tým.