Program veřejné členské schůze č. 99

Datum a místo schůze: 9. října od 20:00 v lipanské hospůdce

  1. Příprava svatomartinského posvícení
  2. Informace z jednání s ÚMČ
  3. Příprava podnětu decennia
  4. Příprava Mikulášské
  5. Příprava rozsvěcení vánočního stromu
  6. Podněty občanů Lipan

Chcete-li se dozvědět o dění v obci více, navštivte naši veřejnou schůzi