Zápis z veřejné členské schůze spolku č. 99

Datum a místo schůze: 9. října 2019 v lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – viz prezenční listina

Program schůze: 

 1. Příprava svatomartinského posvícení
 2. Informace z jednání s ÚMČ
 3. Příprava podnětu decenia
 4. Příprava rozsvěcení vánočního stromu
 5. Příprava Mikulášské
 6. Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 99:

Ad1)   Příprava svatomartinského posvícení           

Akce proběhne 9.11.2019

 • Divadýlko bude od 16 hodin (pohádka o Zimní královně)
  • Lavice na divadýlko (Martin Říha)
 • Plakáty a informace na facebook – T. H. Petrová
 • je potřeba napsat další díl pohádky o Lojzíkovi (požádáme Miroslava Procházku)
  • zařídí Martin Říha
 • Lampionový průvod od 17 hodin (vychází se od vánočního stromu)
  • Trasa dle počasí, pokud bude příznivé, bude stejná jako loni
  • Reflexní vesty, baterky (Ivan Hejč, Jan Kolář, Petr Sobíšek)
  • Informace na ÚMČ a policii ČR (Martin Říha)
  • Dohoda se spodním rybníkem, kde se opět plánuje zakončení lampionového průvodu (Martin Říha – zařízeno)
  • Vodník, osvětlení u spodního rybníka (Martin Říha)
  • Ukončení akce bude u spodního rybníka
 • Večerní zábava od 19 hodin
  • Hudební produkce na večerní posezení – Jan Šimek.
  • Svatomartinské víno (Radek Klingr Damborský)

Ad2) Informace z jednání s ÚMČ 

Jana Svobodová a Jana Sobíšková se zúčastnili schůzky se zástupci ÚMČ.

 • Kontejnerové stání
  • je přislíben kontejner na plastový odpad na stávající místo
  • ÚMČ má dlouhodobou koncepci „zkrášlení“ všech kontejnerových stání, kde budou kontejnery do budoucna ohrazeny nějakým plotem
 • Informační čáry na silnici (křižovatka na návsi)
  • toto je v jednání s TSK
 • rovnoběžka
  • pokud nebudeme nic betonovat můžeme daný projekt realizovat

Ad3) Příprava podnětu decennia 

Petr Sobíšek se pokusí poptat na kameníky, kteří by s daným projektem mohli pomoci. Pokud bude k dispozici bratr Tamily H. Petrové, rádi bychom využili jeho služeb.

Ad4) Příprava rozsvěcení vánočního stromu 

Proběhne v neděli 1.12.2019 od 16 hodin, kdy bude oficiální zahájení. Koncepce bude pojata jako loni, tzn. „ozdoby jako ptačí krmení“

 • zařízení osvětlení – Martin Říha ve spolupráci s ÚMČ
 • zkouška osvětlení – Martin Říha
 • svařené víno – Jan Kolář
 • stan, stůl a lavice, osvětlení – Martin Říha
 • ohniště – Martin Říha
 • kelímky, tyče na opékání buřtů – Martin Říha
 • hudební produkce – Martin Říha
 • nákup ingrediencí – zodpovědná osoba bude určena

Ad5) Příprava Mikulášské

Mikulášská proběhne tradičně 5.12.2019, čas bude upřesněn.

 • Přihlášky na balíčky – zařídí Tamila H. Petrová (je potřeba doručit zpět do hospody do 27.11)
 • Balíčky nákup – zařídí Jana Vosáhlová
 • Masky – zařídí Radek Klingr Damborský
 • Balení balíčků – večer po skončení akce „Rozsvěcení vánočního stromu“

Ad5)   Podněty občanů Lipan            

Nebyl zaznamenán žádný podnět.

zapsal: Martin Říha