Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 98

Datum a místo schůze: 12. září 2019 v lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – viz prezenční listina

Program schůze:

 1. Vyúčtování gulášového klání
 2. Příprava podnětu decenia
 3. Příprava svatomartinského posvícení
 4. Otevření otázky úpravy kontejnerového stání
 5. Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 98: 

Ad1)   Vyúčtování gulášového klání

 • Po odečtení všech nákladů z vybrané sumy z prodeje misek je celkový zůstatek z této akce záporný: cca – 3000 Kč

Ad2)   Příprava podnětu decenia          

 • Je potřeba zjistit možné zasíťování po povrchem vybrané lokality. Možnost odkupu vhodného kamene je domluvena od spodního rybníka. Jen je potřeba vybrat „ten správný“.

Ad3)   Příprava svatomartinského posvícení
Akce proběhne 9.11.2019

 • je potřeba zjistit jak dlouhé bude divadýlko a vzhledem k ponížené dotaci na tuto akci je potřeba domluvit příslušnou cenu (Jana Sobíšková)
 • je potřeba napsat další díl pohádky o Lojzíkovi (požádáme Miroslava Procházku)
 • Hudební produkce na večerní posezení – Jan Šimek.
 • Dohoda se spodním rybníkem, kde se opět plánuje zakončení lampionového průvodu (Martin Říha)
 • Osvětlení u spodního rybníka (Martin Říha)
 • Ohlášení akce na ÚMČ a polici ČR (Martin Říha)
 • Plakáty, oznámení na facebooku (Tamila Hejč Petrová)

Ad4) Otevření otázky úpravy kontejnerového stání

 •              Jana Svobodová a Jana Sobíšková proberou případné možnosti s ÚMČ, dále zjistí, jak je to s naplánovaným umístěním výstražných čar v prostoru křižovatky na návsi.

Ad5)   Podněty občanů Lipan            

 • Na této schůzi byl přijat za člena Okrašlovacího spolku Lipanského pan Petr Sobíšek.

zapsal: Martin Říha