0

Zápis z jednání valné hromady 2018

Zápis z jednání valné hromady Okrašlovacího spolku Lipanského konané dne 31. 5. 2018 v Praze – Lipanech od 19.oo hod., společenský sál lipanské hospůdky

Přítomni: dle prezenční listiny, která je založena u výtisku č. 1 tohoto zápisu

ČLENSTVO    12                   HOSTÉ     …

0

Zpráva o hospodaření

Zpráva o hospodaření Okrašlovacího spolku Lipanského za období 1.1.2013 – 31.12.2014

V tomto období se příjmy spolku skládaly z členských příspěvků členů, darů, grantů, výnosů z akcí a bankovních úroků. Výdaje byly vynaloženy především na plánované akce v souvislosti se