Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 131

Datum a místo schůze: 17. srpna 2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – uvedeno v prezenční listině

Program schůze:

 • Informace projednávané s ÚMČ
 • Příprava Gulášového klání – 26.8.2023
 • Plánování akce: Pojďte s námi za zvířátky – 7.10.2023
 • Projednání oslav 700 let Lipan
 • Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 131:

 • Informace projednávané s ÚMČ
  • Sdělení informací, které byly projednávány se zástupci ÚMČ.
 • Plánování Gulášového klání – 26.8.2023
  • Doplánování přípravných činností pro uskutečnění tradiční akce.
 • Plánování akce: Pojďte s námi za zvířátky – 7.10.2023
  • Přednesení informací projednávaných s pí. Halmanovou a Kohoutovou.
 • Projednání oslav 700 let Lipan
  • Zahajovací schůze naplánovaná na 13.9.2023.
 • Podněty občanů Lipan
  • Výběr divadelního představení na Svatomartinské posvícení
  • Předběžný termín na Masopustní veselí 3. 2. 2024 Masopust
  • Kontejnerové stání a jeho oplocení – nesouhlas s aktuálním stavem
  • Kontejner na plechovky – koncept třídění v rámci svozu odpadu
  • Pěší propojení mezi Lipanami a Kolovratami
  • Zastínění hřiště v rámci participace

Termín další schůze 21. 9. 2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce.

Pokud Vás zajímá, co se kolem obce děje, budeme velice rádi, pokud se zúčastníte schůze nebo si nás vyhledáte na Facebookovém profilu, či webových stránkách.