Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 129

Datum a místo schůze: 15. června 2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – uvedeno v prezenční listině

Program schůze:

  • Informace projednávané s ÚMČ
  • Plánování Gulášového klání – 26. 8. 2023
  • Projednání oslav 700 let Lipan
  • Plánování akcí do konce roku 2023
  • Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 129:

Informace projednávané s ÚMČ

Projednávání komunikace ohledně dopravy, infrastruktury, vycházkových cest, svozu odpadů, údržby zeleně, petice VR a terminálu.

Plánování Gulášového klání – 26. 8. 2023

Shromáždění inventáře a naplánování týmů.

Projednání oslav 700 let Lipan

Shromažďování podkladů a informací ohledně decennia.

Plánování akcí do konce roku 2023

Návrhy a plánování akcí.

Podněty občanů Lipan

Zastínění dětského hřiště, svícení lampy u biotopu.

Údržba zeleně.

Termín další schůze 20. 7. 2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce.

Pokud Vás zajímá, co se kolem obce děje, budeme velice rádi, pokud se zúčastníte schůze nebo si nás vyhledáte na Facebookovém profilu, či webových stránkách.