Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 126

Datum a místo schůze: 16. února 2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – uvedeno v prezenční listině

Program schůze:

 • Masopustní veselí s průvodem v maskách – 25. 2. 2023
 • Životní prostředí: zkrášlení Lipan a jeho okolí, zastínění dětského hřiště, biotop
 • Monument 50. rovnoběžky. Participativní rozpočet 2023
 • Tradiční Velikonoce
 • Logo
 • Podněty občanů Lipany

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 126:

 • Příprava Masopustního průvodu
  • Plánování tradiční akce. 10:00 úklid hospůdky. 14:00 sraz masopustního průvodu na návsi u vánočního stromku – společné focení. Do 18:00 dětská diskotéka v hospůdce. Od 19:00 začátek zábavy s kapelou Houpačák.
 • Životní prostředí: zkrášlení Lipan a jeho okolí, zastínění dětského hřiště, biotop
  • Vytipování míst pro založení vícedruhových porostů a květnatý luk. Zasazení stromu na hřišti a zaplachtování oc. konstrukce. Instalace košů před vycházkové okruhy. Prořezání keřů a stromů v ulici Do Potoků.
 • Monument 50. rovnoběžky. Participativní rozpočet 2023
  • Projednávání projektu monumentu 50. rovnoběžky. Umístění informační tabule na návsi.
 • Tradiční Velikonoce
  • Akce se bude konat 8.4.2023. Plánování přípravných prací.
 • Logo, reprezentativní předměty
  • Úprava přednesené verze loga. Návrhy na dárkové předměty.
 • Podněty občanů Lipan
  • Úprava zeleně. Čistota a využití biotopu.
  • Dopravní situace.
  • Kontejnerové stání.
  • Umístění nového prvku na dětské hřiště.

Termín další schůze 30.3.2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce

Pokud Vás zajímá, co se kolem obce děje, budeme velice rádi, pokud se zúčastníte schůze nebo si nás vyhledáte na Facebookovém profilu, či webových stránkách.