Zápis z veřejné členské schůze spolku č. 100

Datum a místo schůze: 14. listopadu 2019 v lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – viz prezenční listina

Program schůze:

 1. Příprava akcí do konce roku
  • rozsvěcení vánočního stromu
  • mikulášská pro děti
 2. Příprava podnětu decenia
 3. Plán akcí na příští rok
 4. Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 100: 

Ad1)   Příprava akcí do konce roku           

Rozsvěcení vánočního stromu

 • Termín 1.12.od 16 hodin (sraz v hospůdce ve 14 hodin)
 • Plakáty a informace na facebook (společný leták i pro objednávky mikulášského balíčku) – T. H. Petrová
 • Žádost na ÚMČ ohledně zapojení osvětlení byla poslána
 • Nahlášení pořádané akce na ÚMČ – Martin Říha
 • Klíč na lampu a pojistku pro rozsvěcení – Jan Kolář se zeptá Miroslava Procházky
 • Odzkoušení osvětlení – Jana Vosáhlová (Martin Říha domluví s Jiřím Nachtmanem)
 • Stan, stůl, lavice, koše, dříví a ohniště – Martin Říha
 • Svařák – Jan Kolář
 • Hudba – Radek Klingr
 • Nákup pochutin (buřty, chléb, hořčice, kečup, …) – Jana Vosáhlová

Mikulášská pro děti

 • Termín 5.12. od 17:30
 • Ozvučení Josef Holeček
 • Přihlášky vytvoří Tamila H. Petrová a je potřeba je vyplněné odevzdat do hospůdky do 1.12.
 • Cena balíčku 100 Kč
 • Až budou vytištěné přihlášky (tiskne Jan Kolář) tak je společně s pozváním na rozsvěcení stromu roznese do schránek Jana Vosáhlová
 • Cukrovinky a ovoce do balíčků nakoupí Jana Vosáhlová a ve středu 6.12. je při cvičení zkompletují

Ad2) Příprava podnětu decennia

 • Kamenické práce budou dražší, než jsme předpokládali a nejspíš by nešlo toto dílo vytvořit z kamenů, co máme k dispozici
 • Zkusíme se pozeptat nějakého kováře (Martin Lébl v Uhříněvsi, kovář v Kolovratech, …) na jejich názor a případnou cenovou kalkulaci – zařídí Radek Klingr a Jan Kolář

Ad3) Plán akcí na příští rok 

 • Masopustní posvícení – 15.2.2020
 • Velikonoce od A do Z – 10.4.2020
 • Gulášové klání – 29.8.2020
 • Svatomartinské posvícení – 7. nebo 14.11.2020
 • Rozsvěcení vánočního stromu – 29.11.2020
 • Mikulášská pro děti – 5.12.2020

Ad4)   Podněty občanů Lipan           

Nebyl zaznamenán žádný podnět.

zapsal: Martin Říha