Zápis z veřejné členské schůze spolku č. 94

Datum a místo schůze: 16. května 2019 v lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – viz prezenční listina

Program schůze: 

 1. Agenda spolku – vyúčtování letošních akcí
 2. Odpověď starosty na žádost o pomoc při údržbě keřů
 3. Odpověď na dopravní studii
 4. Příprava gulášového klání
 5. Příprava podnětu decenia
 6. Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 94:

 Ad1)   Agenda spolku

 • Předseda spolku Martin Říha předal novému pokladníkovi Janu Kolářovi finanční hotovost a účty z Masopustního veselí a Magických velikonoc k zaevidování do pokladní knihy.

Ad2)   Odpověď starosty na žádost o pomoc při údržbě keřů

 • Předseda spolku Martin Říha informoval zúčastněné o zamítavém postoji ÚMČ na žádost o pomoc při případném zalévání záhonů nově vysazených keřů na lipanské návsi, které byly realizovány z minulosti obdrženého grantu hlavního města Prahy a jsou v majetku obce. Taktéž žádost o možné zajištění prostředků na čerpání vody z místní studny byla zamítnuta.

Ad3)   Odpověď na dopravní studii

 • Ve středu 22.5.2019 proběhne jednání ÚMČ s odborem dopravy v Uhříněvsi
 • Vyjádření a návrhy občanů na proběhlou dopravní studii budou do úterý 21.5.2019 předány na ÚMČ, odbor dopravy v Uhříněvsi a na policii ČR

– zodpovídá Jan Kolář

Ad4)   Příprava gulášového klání

 Martin Říha informoval zúčastněné, že termín této akce (sobota 31.8.2019) koliduje s kulturní akcí pořádanou v Kolovratech (ZajdaFestem). Z toho důvodu bude problém s možnou výpůjčkou vybavení (stoly, lavice, stany, …) od ÚMČ. Spolek se pokusí sehnat toto nezbytné vybavení jinou cestou (Říčany, Uhříněves, Lipence, …). Dále zde padl podnět o možné posunu začátku této akce z odpoledních hodin do dopoledních. Spolek prověří možnosti tohoto podnětu u případných soutěžících a prověří i možnost hudební produkce.

 • zodpovídají všichni členové spolku
 • termín do příští schůze

Ad5)   Příprava podnětu decenia           

 • na letošní rok byl v projektu decennia vybrán „malý okruh obcí“. Po konzultaci se členy spolku padl i návrh pokusit se spojit tento projekt s „50. rovnoběžkou“. V obci jsou pro tento projekt možná tři místa, která tato rovnoběžka protíná. Jan Kolář je o následujícím víkendu označí, Tamila Hejč Petrová osloví svého bratra na možnost případné spolupráce a Martin Říha se zeptá u spodního rybníka na možnost získání nějakého pěkného kamene pro tento projekt.

Ad5)   Podněty občanů Lipan            

 • Nebyl zaznamenán žádný podnět.

Další schůze spolku bude 13.6.2019 od 19 hodin v hospůdce

zapsal: Martin Říha