Program veřejné členské schůze č. 94

Datum a místo schůze: 16. května od 19:00 v lipanské hospůdce

1. Agenda spolku – vyúčtování letošních akcí
2. Odpověď starosty na žádost o pomoc při údržbě keřů
3. Odpověď na dopravní studii
4. Příprava gulášového klání
5. Příprava podnětu decenia
6. Podněty občanů Lipan

Chcete-li se dozvědět o dění v obci více, navštivte naši veřejnou schůzi