0

Jarní úklid 2013

Společný úklid v obci

Členové Okrašlovacího spolku lipanského společně s dalšími dobrovolníky odstranili na návsi v Lipanech mohutně přerostlé náletové dřeviny a usychající část vzrostlého akátu. Spolu s tímto nutným zásahem jsme také upravili řezem zde vysazené keře. Spolek touto

0

Jarní úklid 2013

Společný úklid v obci

Členové Okrašlovacího spolku lipanského společně s dalšími dobrovolníky odstranili na návsi v Lipanech mohutně přerostlé náletové dřeviny a usychající část vzrostlého akátu. Spolu s tímto nutným zásahem jsme také upravili řezem zde vysazené keře. …