Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 118

Datum a místo schůze: 11. května 2022 od 19:00 v Lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – uvedeno v prezenční listině

Program schůze:

 • Terminál Lipany
 • Participativní rozpočet
 • Revitalizace Lipanské návsi
 • Plánování Gulášového klání
 • Decennium – rovnoběžka
 • Podněty občanů Lipany

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 118:

 • Terminál Lipany
  • Přednesení informací paní místostarostkou Ing. Zuzanou Jeřábkovou.
  • 7.6.2022 od 18 hodin bude představení Metropolitního řádu občanům U Boudů.
  • schválení podoby petice a vytvoření informativního prospektu.
 • Participativní rozpočet – cesta z parkoviště na polní cestu
  • 7.6.2022 od 18 hodin – bude probíhat představení projektu U Boudů
 • Revitalizace Lipanské návsi
  • Květiny-trvalky osazeny a podoba kontejnerového stání představena pí. Jeřábkovou.
 • Plánování Gulášového klání – 27.8.2022
  • Plánování tradiční akce, zajištění inventáře, mobiliáře. Celkem 5 potvrzených týmů.
 • Decennium
  • Místo určeno u kostela Sv. Martina. Jednání s ÚMČ ohledně možnosti využití pozemku. Určení kamene a možnosti vizualizace.
 • Podněty občanů Lipan
  • Dokončení střechy nad vrbou.
  • Valná hromada – září 2022 (minulá 1.9.2021)
  • Sraz staré Lip. party 14.5.2022 od 15 hod.
  • Akce: Svatomartinské 12.11.2022; Stromeček 27.11.2022; Mikulášská (pondělí) 5.12.2022
  • 20.5.2022 od 16 hodin 20 let s infocentrem

Termín další schůze: 1. 6. 2022 od 19 hodin v hospůdce U Klingera

Pokud Vás zajímá, co se kolem obce děje, budeme velice rádi, pokud se zúčastníte schůze nebo si nás vyhledáte na Facebookovém profilu, či webových stránkách.