Zápis z veřejné členské schůze spolku č. 97

Datum a místo schůze: 7. srpna 2019 v lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – viz prezenční listina

Program schůze: 

 1. Příprava gulášového klání
 2. Příprava podnětu decenia
 3. Plán údržby keřů
 4. Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 97: 

Ad1)   Příprava gulášového klání

 • Termín této akce je stanoven na sobotu 31.8.2019 od 13 hodin. Ve 14 hodin bude zážeh ohňů a do 17 hodin by měly být guláše uvařeny. V současné době máme 7 týmů (Řeznický spolek, Gulage Riders, Lipanský Výkvět, Horňáci + 3 týmy od Jany Sobíškové).
 • Nový pohár – byl jsem v prodejně v Uhříněvsi vedle restaurace U Velké Prahy, ale mají dovolenou, tento týden nestihn, jsem pryč, tak jestli se někdo pokusí zařídit, budu rád. Případně se tam dostanu až v příštím týdnu.
 • Úkoly: Je potřeba sehnat všechny názvy týmů a dopsat na tabulky ke stanovištím (kdo zařídí ?)
  • Staré poháry – potřeba doplnit poslední vítěze – zařídí Jan Kolář
  • Upomínkové „Vařečky“  – Jan Kolář (máme požádáno)
  • Nákup věcí (misky, lžíce, ubrousky, fixy, chléb, …) – zařídí Martin Říha
  • Kontrola vybavení (kotlíky, naběračky, kalibrace, …) – zařídí Martin Říha
  • Dříví – zařídí Jan Kolář
  • Stoly, lavice a stany – zařídí Martin Říha (zapůjčeno od hasičů z Lipenců)
  • Špalek, sekerka – zařídí Klíňa a Ivan Hejč
  • Odpadkové koše – zařídí Martin Říha
  • Komunikace s úřadem (ohlášení, zábor parkoviště, …) – zařídí Martin Říha
  • Informace parkujícím o uzavření parkoviště – zařídí Martin Říha a Jan Kolář
  • Páska k vjezdu – zařídí Jan Kolář
  • Příprava místa (posekání parkoviště a louky) – zařídí Martin Říha
  • Elektrické rozvody – zařídí Martin Říha
  • Hudební produkce a ozvučení – Jan Šimek
  • Moderátor – zařídí Jana Sobíšková
  • Hasič – zařídí Jana Sobíšková
  • Ceny do tomboly, pro divácké soutěže – zařídí Martin Říha
  • Kladívko, špalek a hřebíky pro diváckou soutěž – Martin Říha a Jan Kolář
  • Soutěže pro děti – střelba na hokejového brankáře, skoky v pytlích, …
  • Sraz na stavění stanů a přípravu místa v sobotu 31.8.2019  v 10 hodin.

Ad2)   Příprava podnětu decenia         

 • Jan Kolář zakreslí situační plánek a poté Tamila H. Petrová pošle bratrovi.
 • Je zde možnost zakoupit kámen dole u spodního rybníka – Martin Říha obhlídne

Ad5)   Plán údržby keřů          

 • Martin Říha s Janem Kolářem přivezli dva vozíky štěpky, ráno v sobotu 10.8. bude brigáda na úpravu záhonů na návsi.

Ad5)   Podněty občanů Lipan         

 • Nebyl zaznamenán žádný podnět od občanů.

zapsal: Martin Říha