Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 96

Datum a místo schůze: 18. července 2019 v lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – viz prezenční listina

Program schůze:

  1. Příprava gulášového klání
  2. Příprava podnětu decenia
  3. Plán údržby keřů
  4. Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 96:

Ad1)   Příprava gulášového klání           

Termín této akce je stanoven na sobotu 31.8.2019 od 13 hodin. Ve 14 hodin bude zážeh ohňů a do 17 hodin by měly být guláše uvařeny. Propozice budou stejné jako v posledním ročníku s tím rozdílem, že se vaří se guláš z vlastních ingrediencí a surovin. Ty vytvoří a pošle Tamila H. Petrová.

V současné době máme 6 týmů, 2 týmy ještě nejsou plně rozhodnuti se tohoto klání zúčastnit.

Úkoly: Nový pohár – zařídí Martin Říha

Staré poháry – potřeba doplnit poslední vítěze – zařídí Jan Kolář

Upomínkové „Vařečky“  – Jan Kolář se pozeptá na možnosti

Nákup věcí (misky, lžíce, ubrousky, fixy, chléb, …) – zařídí Martin Říha

Kontrola vybavení (kotlíky, naběračky, kalibrace, …) – zařídí Martin Říha

Dříví – zařídí Jan Kolář

Stoly, lavice a stany – zařídí Martin Říha (zapůjčeno od hasičů z Lipenců)

Špalek, sekerka – zařídí Klíňa a Ivan Hejč

Odpadkové koše – zařídí Martin Říha

Komunikace s úřadem (ohlášení, zábor parkoviště, …) – zařídí Martin Říha

Informace parkujícím o uzavření parkoviště – zařídí Martin Říha a Jan Kolář

Páska k vjezdu – zařídí Jan Kolář

Příprava místa (posekání louky, …) – zařídí Martin Říha

Elektrické rozvody – zařídí Martin Říha

Hudební produkce a ozvučení – Jan Šimek

Moderátor – zařídí Jana Sobíšková

Ceny do tomboly, pro divácké soutěže – zařídí Martin Říha

Sraz na stavění stanů a přípravu místa v sobotu 31.8.2019  v 10 hodin.

Ad2)   Příprava podnětu decenia          

Jan Kolář zakreslí situační plánek a poté Tamila H. Petrová pošle bratrovi.

Ad5)   Plán údržby keřů            

Spolek děkuje Miroslavu Procházkovi za zalití záhonů v době sucha. U fotbalového hřiště v Kolovratech je prý k dispozici štěpka. Jan Kolář se podívá v jakém je stavu a pokud bude vyhovující, pokusíme se zajistit převoz do Lipan.

Ad5)   Podněty občanů Lipan           

Nebyl zaznamenán žádný podnět od občanů.

Další schůze spolku bude 8.8.2019 od 19 hodin v hospůdce, kde budou pozváni i zástupci soutěžních týmů pro gulášové klání.

zapsal: Martin Říha