Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 95

Datum a místo schůze: 20. června 2019 v lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – viz prezenční listina

Program schůze:

 1. Příprava gulášového klání
 2. Příprava podnětu decenia
 3. Zhodnocení výsledků jednání o dopravní situaci v Lipanech
 4. Plán údržby keřů
 5. Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 95: 

Ad1)   Příprava gulášového klání

Termín této akce je stanoven na sobotu 31.8.2019 od 13 hodin. Ve 14 hodin bude zážeh ohňů a do 17 hodin by měly být guláše uvařeny. Propozice budou stejné jako v posledním ročníku s tím rozdílem, že se vaří se guláš z vlastních ingrediencí a surovin.

Úkoly: Je potřeba oslovit týmy, které se zúčastnili v minulých ročnících, jestli přijdou soutěžit i letos (Řeznický spolek, Motorkáře, Lipanský výkvět, Horňáky, …) – zařídí všichni členové spolku

 • Nákup věcí (misky, lžíce, ubrousky, fixy, chléb, …) – zařídí Martin Říha
 • Kontrola vybavení (kotlíky, naběračky, kalibrace, …) – zařídí Martin Říha
 • Dříví – zařídí Jan Kolář
 • Stoly, lavice a stany – zařídí Martin Říha (zapůjčeno od hasičů z Lipenců)
 • Špalek, sekerka – zařídí Klíňa a Ivan Hejč
 • Odpadkové koše – zařídí Martin Říha
 • Komunikace s úřadem (ohlášení, zábor parkoviště, …) – zařídí Martin Říha
 • Informace parkujícím o uzavření parkoviště – zařídí Martin Říha a Jan Kolář
 • Páska k vjezdu – zařídí Jan Kolář
 • Příprava místa (posekání louky, …) – zařídí Martin Říha
 • Elektrické rozvody – zařídí Martin Říha
 • Hudební produkce a ozvučení – Jan Šimek
 • Moderátor – zařídí Jana Sobíšková

Sraz na stavění stanů a přípravu místa v sobotu 31.8.2019  v 10 hodin.

Ad2)   Příprava podnětu decenia       

Tamily bratr bude mít přes víkend schůzku se spolkem, kde zjistí možnosti.

Ad2)   Zhodnocení výsledků jednání o dopravní situaci v Lipanech

Jan Kolář informoval o proběhlém jednání s policií ČR v Uhříněvsi, kde byly předloženy návrhy ohledně dopravní situace v Lipanech.

Ad5)   Plán údržby keřů            

Individuálně každý vytrhá plevel u nových záhonů. U fotbalového hřiště v Kolovratech je prý k dispozici štěpka. Jana Vosáhlová se pokusí zeptta na ÚMČ, jestli by byla nějaká možnost štěpku získat a dopravit do Lipan. Poté bychom brigádně rozvezli.

Ad5)   Podněty občanů Lipan            

 • V ulici Do potoků je špatně slyšet místní rozhlas – Jana Vosáhlová informuje ÚMČ.

Další schůze spolku bude 18.7.2019 od 19 hodin v hospůdce

zapsal: Martin Říha