Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 91

Datum a místo schůze: 14. února 2019 v lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – viz prezenční listina

Program schůze:

 1. Informace ze setkání spolků a ÚMČ
 2. Výběr členských příspěvků
 3. Příprava masopustního veselí
 4. Informace z dopravní studie
 5. Jarní brigáda – nátěr knihobudky, ořez vrby, úprava a údržba záhonů, ….
 6. Příprava výroční schůze
 7. Příprava setkání spolku s občany Lipan
 • decennium
 •  chodník Lipany – Kolovraty
 •  koncept návrhů spolku
 1. Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 91:

 Ad1)   Informace ze setkání spolků a ÚMČ

Martin Říha spolu s Janem Kolářem informovali o uskutečněném setkání spolků s ÚMČ ze dne 28.1.2019, kde se mimo jiné probírali i účasti spolků na dětském dni a obecně spolupráce spolků s ÚMČ

Ad2)   Výběr členských příspěvků

Byly vybrány členské příspěvky od zúčastněných členů OSL        

Ad3)   Příprava masopustního veselí

 •  Ohlášení akce – Martin Říha
 •  Plakáty – Tamila do autobusové zastávky, ostatní Jana Vosáhlová
 •  Šíma band – dohodnuto
 •  Tombola – každý něco donese, na starost ji má Martin Říha
 •  Produkce a diskotéka pro děti, ceny pro děti – Martin Říha

Ad4)   Informace z dopravní studie

Jan Kolář informoval o výsledcích dopravní studie v Lipanech. Tato studie bude vyvěšena na nástěnce a na každém vyvěšeném programu veřejné schůze bude i pozvánka pro občany pro možnost zúčastnění se této schůze. Dále je potřeba v rámci Decennia (malý okruh s informacemi o lánových statcích) obejít občany, kterých se toto týká a zeptat se jich na jejich názor a případný souhlas.

Ad5)   Jarní brigáda
OSL svolá na 24. 2. od 14 hodin jarní brigádu, kde se bude, pokud počasí dovolí, natírat knihobudka (Miroslav Procházka koupí barvu) a provede se jarní řez vrby. Případně se opraví stříška u vrby.

Ad6)   Příprava výroční schůze

Termín této schůze bude 11.4.2019.

Ad7)   Podněty občanů Lipan

Tamila H. Petrová:

 • plakáty dávat i do autobusové zastávky
 • u příležitosti 10ti letého výročí spolku by bylo vhodné uspořádat výstavu

Další schůze spolku bude až po setkání s občany

zapsal: Martin Říha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *