Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 133

Datum a místo schůze: 26. října 2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – uvedeno v prezenční listině

Program schůze:

 • Informace projednávané s ÚMČ
 • Plánování akce: Svatomartinské posvícení – 11.11.2023
 • Plánování akce: Rozsvícení vánočního stromku – 3.12.2023
 • Plánování akce: Mikulášská nadílka – 5.12.2023
 • Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 133:

 • Informace projednávané s ÚMČ
  • Představení projednávaných témat ohledně: dopravy, dětského hřiště, kulturních akci, komunitního centra a 700 let oslavy Lipan.
 • Plánování akce: Svatomartinské posvícení – 11.11.2023
  • Stanovení harmonogramu a plánování přípravných prací.
 • Plánování akce: Rozsvícení vánočního stromku – 3.12.2023
  • Plánování tradiční akce.
 • Plánování akce: Mikulášská nadílka – 5.12.2023
  • Přípravné práce pro poslední akci v roce.
 • Podněty občanů Lipan
  • Informační panel v u zpomalovacího prahu (Do Kopečka x Do Potoků)
  • Systém odvozu odpadů – druhy kontejnerů
  • Osvětlení zastávek
  • Chodník z Kolovrat do Lipan
  • Osvětlení kostela

Termín další schůze 23.11.2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce.

Pokud Vás zajímá, co se kolem obce děje, budeme velice rádi, pokud se zúčastníte schůze nebo si nás vyhledáte na Facebookovém profilu, či webových stránkách.