Zápis z veřejné členské schůze spolku číslo 132

Datum a místo schůze: 21. září 2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – uvedeno v prezenční listině

Program schůze:

 • Informace projednávané s ÚMČ
 • Plán na rok 2024
 • Plánování akce: Pojďte s námi za zvířátky – 7.10.2023
 • Plánování akce: Svatomartinské posvícení – 11.11.2023
 • Podněty občanů Lipan

Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 132:

 • Informace projednávané s ÚMČ
  Shrnutí aktuálního dění. Prezentace komunikace se zástupci obce.
 • Plán na rok 2024
  Zhodnocení předchozích akcí a událostí. Informování o zahajující schůze k 700 let

  • Pravděpodobný harmonogram akcí na příští rok:
   • 13.1.2024 Bazar
   • 3.2.2024 Masopustní veselí
   • 22.2.2024 Valná hromada
   • 29.3.2024 Brigáda
   • 30.3.2024 Tradiční Velikonoce
   • 31.8.2024 Gulášové klání
   • 12.10.2024 Pojďte s námi za zvířátky
   • 9.11.2024 Svatomartinské posvícení
   • 1.12.2024 Rozsvícení vánočního stromku
   • 5.12.2024 Mikuláš
 • Plánování akce: Pojďte s námi za zvířátky – 7.10.2023
  Plánování detailů nadcházející akce.
 • Plánování akce: Svatomartinské posvícení – 11.11.2023
  Přípravné práce na listopadovou akci.
 • Podněty občanů Lipan
  Uschlé stromy na pěší stezce.
  Chodník na Kolovraty.

Termín další schůze 26.10.2023 od 18:30 v Lipanské hospůdce.

Pokud Vás zajímá, co se kolem obce děje, budeme velice rádi, pokud se zúčastníte schůze nebo si nás vyhledáte na Facebookovém profilu, či webových stránkách.